Efektyvumas ir greitis, tai UAB Žemėtvarka galia!
Kompanija dirba nuo 2009m.

Esame jauna įmonė, tačiau pas mus dirba ilgametę patirtį žemėtvarkos bei geodezijos srityje turintys darbuotojai.

Sutaupykime laiko kartu!
Mes teikiame šias paslaugas:

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai
Topografinės nuotraukos
Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos
Nužymėjimo darbai (sklypo ribų atstatymas, pastato ašių nužymėjimas ir kita)

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Kadastrinių matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą sukomplektuotas rinkinys.

Kadastriniai (geodeziniai) matavimai:
• nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės;
• apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai;
• kartografuojami žemės naudmenų kontūrai;
• pažymimi plane žemės naudojimo apribojimai ir servitutai;
• parengiamas žemės sklypo planas;
• sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla;

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti žemės sklypo kadastro pažymėjimą (žemės sklypo teisinę registraciją), preliminarų arba detalųjį sklypo planą, bei statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimą, žemės sklypo įsigijimo dokumentą, savininko paso kopiją ar savininko įgaliotą asmenį su notariškai patvirtintu įgaliojimu.

Topografinės nuotraukos

Topografinė nuotrauka atliekama, norint projektuoti, rekonstruoti pastatus, klojant komunikacijas ir kita. Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinės nuotraukos atliekamos įvairiais masteliais - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Nužymėjimo darbai (sklypo ribų atstatymas, pastato ašių nužymėjimas)

Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius. Pastatų ašių nužymėjimo darbai atliekami statant naujus pastatus, pagal suprojektuoto pastato koordinates. Ruošiamos nužymėjimo darbų schemos.

Kontaktai

Susisiekite su mumis dabar arba pateikite mums užklausą internetu!

Mob: 8 604 04445; 8 615 53620
Tel./Fax. 8 315 33753
El.p.: uabzemetvarka@gmail.com
Adresas: Alytaus m. Naujoji 2b (3aukštas) LT-62116